Links

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
http://www.kbvg.nl/

Kamer van Koophandel
http://www.kvk.nl/

Insolventieregister
http://insolventies.rechtspraak.nl/

Rechtspraak
http://www.rechtspraak.nl/

Bureau Financieel Toezicht
http://www.bureauft.nl/

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
http://www.nvvk.eu/

Nibud
http://www.nibud.nl/

Zelfjeschuldenregelen
http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/

T: 0517 419775
F: 0517 418811
info@braakmancs.nl