Informatie

Onderstaand treft u te downloaden en/of een link naar informatie aan.

TEN BEHOEVE VAN DEBITEUREN

 

TEN BEHOEVE VAN OPDRACHTGEVERS
Onderstaand treft u informatie aan over de berekening van de incassokosten en voorbeelden van aanmaningen die u kunt gebruiken om uw debiteur op een juiste wijze aan te schrijven.

Berekening incassokosten


Voorbeeldbrieven

 

KLACHTENREGELING

T: 0517 419775
F: 0517 418811
info@braakmancs.nl