Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemde openbaar ambtenaar die belast is met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak. Zo is een gerechtsdeurwaarder betrokken bij de start van een gerechtelijke procedure en de tenuitvoerlegging van een uitspraak in zo'n procedure.

Maar hij doet meer, want aan de andere kant is een gerechtsdeurwaarder een zelfstandig ondernemer. In die rol voert hij incassowerkzaamheden uit, geeft hij juridisch advies, voert hij juridische procedures en stelt hij algemene voorwaarden op.

Door deze twee kanten heeft de gerechtsdeurwaarder een heel bijzondere functie. Hij opereert temidden van het zakelijke en juridische verkeer en functioneert tegelijk als intermediair tussen de verschillende partijen.

Omdat de gerechtdeurwaarder zowel de buitengerechtelijke, gerechtelijke als de executiefase na verkregen vonnis geheel in eigen beheer uitvoert, bespaart de gerechtsdeurwaarder voor haar opdrachtgevers veel tijd en kosten.

De gerechtsdeurwaarder verricht al zijn werkzaamheden altijd binnen het wettelijke kader en met kennis van de markt.

Zo verlangt de wetgever van de gerechtsdeurwaarder dat deze zijn administratie volgens strenge regels inricht. De overheid heeft via het Bureau Financieel Toezicht de mogelijkheid die voorschriften te controleren. In de wet is ook een hoofdstuk opgenomen dat voorziet in het toezicht en de tuchtrechtspraak.

Daarnaast is de gerechtsdeurwaarder van rechtswege lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Deze organisatie heeft tot taak de beroepsuitoefening en vakbekwaamheid van haar leden te bevorderen en heeft daartoe strenge verplichtingen opgelegd met betrekking tot permanente educatie, kwaliteit en integriteit.

T: 0517 419775
F: 0517 418811
info@braakmancs.nl